شماره تماس : 09121348323 و 09121343723
  Follow us
 • مشتریان مشکل پسند٬ دوستان صمیمی فدک صنعت  یخچال پرده هوا
 • یخچال و فریزرهای پرده هوا با جدیدترین سیستم سرمایشی
  یخچال پرده هوا
 • یخچال و فریزرهای پرده هوا با جدیدترین سیستم سرمایشی
 • یخچال و فریزرهای پرده هوا با جدیدترین سیستم سرمایشی
 • یخچال و فریزرهای پرده هوا با جدیدترین سیستم سرمایشی
 • 19072012225
 • FS0405
  19072012225
 • FS0405
 • FS0405
 • FS0405
 • DSC_0530
 • FS016
  DSC_0530
 • FS016
 • FS016
 • FS016
 • FS0105
 • FS0105
 • FS0105
 • FS0105
 • DSC_0503
 • FS0106
  DSC_0503
 • FS0106
 • FS0106
 • FS0106
 • Untitled-3
 • FS0253
  Untitled-3
 • FS0253
 • FS0253
 • FS0253
 • Untitled-1
 • FS0651
  Untitled-1
 • FS0651
 • FS0651
 • FS0651